Sjekkliste før oppmøte

Av hensyn til smittevern ber vi alle pasienter vurdere følgende før timen:

  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

  • Er du hjemmeisolert?

  • Er du i karantene?

  • Er du definert som nærkontakt til en person med bekreftet covid-19?

  • Har du vært i utlandet de siste 10 dagene (gjelder alle land uansett fargekode)?

  • Mistenker du at du er smittet med koronavirus?

Hvis svaret på noen av spørsmålene er "ja", ber vi om at du ikke møter opp, og tar kontakt med oss på tlf. 35 55 54 00 før timen.