top of page
_DSC2237
_DSC2205
_DSC2222
_DSC2244
_DSC0509crop

OM OSS

Vi har drevet spesialistpraksis i kjeveortopedi i Porsgrunn siden 1979 og holder til på Osebro i Porsgrunn sentrum. Vi tilbyr diagnostikk, forebygging og behandling av avvik i tannstilling og bittforhold.

 

Om lag 1 av 3 barn har et kjeveortopedisk behandlingsbehov. Det er vanligvis den offentlige allmenntannlegen som henviser hvis det er behov for behandling.

Vårt mål er at alle pasienter skal tilbys en behandling basert på oppdatert fagkunnskap og som er individuelt tilpasset for å gi et best mulig resultat på lang sikt.

Vi er opptatt av å lytte til den enkeltes behov og ønsker.

Christina Louise Hvaring er utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo i 2009, og utdannet spesialist i kjeveortopedi ved Universitetet i Oslo i 2015. Hun har forsket på behandling av barn med medfødt manglende tannanlegg (agenesi), og tok sin doktorgrad (ph.d.) fra samme universitet i 2017. Christina er gift, har tre barn og bor på Osebakken i Porsgrunn.

Om oss

BEHANDLING

Fast apparatur

Med fast apparatur mener man klosser (brackets) som er limt på tennene. Dette er den vanligste behandlingsformen. Som oftest er det nødvendig med klosser både i overkjeven og underkjeven. Vi bruker vanligvis gjennomsiktige klosser i overkjeven da disse er mindre synlige.

Avtagbar apparatur

 

Med avtagbar apparatur mener man plater, skinner (aligners) eller gommer som kan tas av og på. Platene kan flytte på tennene og/eller kjevene. I visse tilfeller bruker man både avtagbar og fast apparatur. 

Varighet

 

Vanlig behandlingstid for tannregulering er 1,5-3 år.

Retensjon

 

Etter tannregulering er avsluttet er det viktig å retinere (holde på tennene) i den nye posisjonen de har fått. Vi bruker enten stabiliseringsskinner eller limt streng på baksiden av tennene. For best mulig langtidsresultat er det viktig å følge anbefalingene om retensjon. Hos oss følger vi opp pasienten ca 2 år etter at apparaturen er tatt av.

Behandling
Første møte

FØRSTE MØTE

Første gang du kommer til oss må du ha med henvisningen fra den offentlige tannlegen eller tannpleieren. Henvisningen er nødvendig for å få trygderefusjon fra HELFO. 

Ved første møte tar vi et oversiktsrøntgenbilde og gjør en grundig undersøkelse av bittforhold og tannstilling. Dere vil få informasjon om eventuelle bittavvik, hva som er mulig å oppnå med behandling og kostnader ved behandling.

 

Ofte kan det være lurt å bruke litt tid på å tenke over informasjonen dere har fått på første konsultasjon før man går videre med behandling.

For å legge en behandlingsplan er det nødvendig, i tillegg til den kliniske undersøkelsen, å ta "analysemateriale" som fotografier, røntgenbilder og gipsmodeller. 

Når vi har gått gjennom dette materialet lager vi et skriftlig behandlingsforslag som foresatte/pasient vil få tilsendt per post.

Selvhjelp

SELVHJELP

Løs kloss? Hvis ikke klossen plager deg og det ikke er lenge til du har time kan du bare la den være. Er det mange uker til du har time eller den plager deg, bør du ta kontakt for time for å få limt den på igjen.

Tråd som stikker? Det kan både være tråd fra klossene som stikker eller tråd-ende fra buen bakerst som stikker. Ofte klarer man selv å dytte tråd fra klosser litt inn med en negl. Er det tråd-ende bak som stikker og plager deg bør du komme innom for å kutte den.

Tom for strikk? Det er veldig viktig å bruke strikk hvis du har fått beskjed om det! Bare kom innom for å hente flere strikk. Hvis ikke du har mulighet til det kan vi også sende strikk til deg i posten.

Mistet gom? Hvis du har fått beskjed om å bruke gom og det er kort tid siden du tok av reguleringen, er det viktig å få laget nye gommer så raskt som mulig så ikke tennene begynnner å vandre tilbake. For å lage en ny gom må du komme til klinikken for å ta ny avstøpning.

KOM INNOM FOR AKUTTE PROBLEMER MELLOM KL 8-11 ELLER 12-14, FREDAG KL 8-11

ANSATTE

Christina L. Hvaring

Spesialist i kjeveortopedi, ph.d.

Ann-Kristin Rehn Heide

Tannhelsesekretær

Ellen Rønning 

Tannhelsesekretær

Sidsel Galland Andersen 

Tannhelsesekretær

Mona Einungbrekke

Tannhelsesekretær

Ansatte

KONTAKT

Adresse

Storgata 174

3915 Porsgrunn

post@tannlegehvaring.no

Tlf. 35 55 54 00

_DSC2270.jpg
Åpningstider

mandag-torsdag  08.00 – 15.30

fredag    08.00 – 11.30/13.30

 

Priser
Kontakt oss

PRISER

For å få refusjon fra HELFO til tannbehandling må behandlingen være påbegynt det kalenderåret pasienten fyller 20 år. Refusjonen blir betalt direkte til oss, og dere betaler kun egenandelen. 

Refusjonen fra HELFO varierer fra 40 til 100 % av offentlige honorarer, og avgjøres ut fra alvorlighetsgraden til bittfeilen. 

De offentlige honorarene som HELFO legger til grunn er lavere enn det behandlingen koster, da de over lang tid ikke har fulgt generell prisstigning i samfunnet. Noen trygdetakster har også blitt satt ned. Det betyr at refusjonsgraden vil bli lavere enn den oppgitte prosentsatsen.

Alle pasienter vil få et skriftlig kostnadsoverslag sammen med forslaget til behandlingsplan.

Undersøkelse

Oversiktsrøntgenbilde (OPG)

Innledende behandling (plate)

Fast apparatur i en kjeve

Fast apparatur i begge kjever

kr 920

kr 650

kr 10 000 - 17 000

kr 20 000 - 30 000

kr 32 000 - 45 000

bottom of page